Resources

TypeNameDescriptionModifiedSize
application/pdfSvaki dan ucim kroz igruBrošura koju je Save the Children razvio za promociju prednosti igre u ranom detinjstvu22/01/20204MB
application/pdfEvery day I learn through playA brochure developed by Save the Children to promote the benefits of play in early childhood22/01/20205MB
application/pdfÇdo ditë mësoj përmes lojesBroshurë e punuar nga Save the Children për rëndësinë e lojës në fëmijërinë e hershme. 22/01/20205MB
application/pdfInstrumentet për vlerësimin pedagogjik për ekipin vlerësuesInstrumentet për vlerësimin pedagogjik për ekipin vlerësues. 14/01/2020919KB
application/pdfInstrumentet për vlerësimin pedagogjik për shkollën Instrumentet për vlerësimin pedagogjik të funksionimit të fëmijëve me nevoja të veçanta14/01/2020677KB
application/pdfNadzor i procena socijalnih usluga na KosovoIzazovi i politika preporuke26/12/2019282KB
application/pdfNadzor i Procena Socijalnih Usluga na KosovoIzazovi politika i preporuke26/12/2019282KB
application/pdfMonitorimi dhe Vleresimi i Sherbimeve Sociale ne KosoveSfidat e politikave dhe rekomandime26/12/2019364KB
application/pdfPolicy Brief: Monitoring and Evaluation of Social ServicesPolicy Brief26/12/2019283KB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheetSocial media InsightsEU Project26/12/201953KB
All Save the Children publications are free

Pages