Resources

TypeNameDescriptionModifiedSize
application/pdfAdjustment of HEART activitiesAdjustment of HEART activities21/12/2020161KB
application/pdfInstrumenti i Vezhgimit 0-3 vjeqInstrumenti i vezhgimit20/11/2020666KB
application/pdfSiguria në Internet gjatë COVID-19Broshura- Siguria në Internet gjatë COVID-1913/10/20201MB
application/pdfKëshilla për relaksim dhe mbrojtje nga COVID-19Këshilla për relaksim dhe mbrojtje nga COVID-1913/10/2020787KB
application/pdfKthimi në shkollë në kohë të COVID-19Kthimi në shkollë poster23/09/202012MB
application/pdfRREGULLAT PËR TË QENË TË SIGURT NË KOPSHT GJATË COVID-19RREGULLAT PËR TË QENË TË SIGURT NË KOPSHT GJATË KOHËS SË KORONAVIRUSIT01/09/20202MB
application/pdfGjidhenia Broshure mbi gjidhenien 05/08/20207MB
application/pdfDPPP PrimerDisiplina Pozitive në Prindërimin e Përditshëm www.positivedisciplineeveryday.com © Disiplina Pozitive në Jetën e Përditshme 24/07/2020587KB
application/pdfInformata për DPPP gjatë COVID-19Informata për Disiplinën Pozitive në Prindërimin e Përditshëm gjatë COVID-19 www.positivedisciplineeveryday.com24/07/2020559KB
application/pdfDita imePlanifiko diten e fëmijës gjatë qëndrimit në shtëpi gjatë kohës së vetizolimit si pasoje e COVID-1920/03/20202MB
All Save the Children publications are free

Pages