Resources

TypeNameDescriptionModifiedSize
application/pdfEarly Childhood: Treasure for LifeEarly Childhood Care and Development broshures, developed by Save the Children in Kosovo04/12/201917MB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.documentSupplier DeclarationSupplier Declaration14/10/201914KB
application/pdfGjidhenia Broshure informuese mbi gjidhenien dhe rendesine qe ka per femijen dhe për nënën. 05/08/20194MB
application/pdfDoseg projekta '' Podrška boljim socijalnim uslugama ''Infografika27/06/2019129KB
application/pdfTë arriturat e ' Mbeshtetje per Shërbime më të mira sociale'Infografikë me shifra që tregojnë të arriturat e projektit 'Shërbime më të mira Sociale' 27/06/2019104KB
application/pdfReach of the project ''Support for Better Social Services'Infographic27/06/2019103KB
application/pdfDhëmbët: Rëndësia, mirëmbajtja dhe këshilla praktikeKjo broshurë është krijuar për prindër/kujdestar/edukator dhe ka për qëllim promovimin e higjienes së mirë dentare për një shëndet më të mirë për fëmijët.01/06/20194MB
application/pdfAnaliza SituacjeIzveštaj je sačinjen kao deo projekta „Podrške boljim socijalnim uslugama za najosetljivije grupe na Kosovu“, koji finansira Evropska unija a sufinansira Švedska agencija za međunarodni razvoj i realizuje Save the Children Kosovo u saradnji sa Evropskim centrom za istraživanje i politiku socijalne zaštite.23/04/20191MB
application/pdfAnaliza e SituatesKy raport është realizuar si pjesë e projektit “Mbështetje për shërbime më të mira sociale për grupet më të cenueshme në Kosovë”, i financuar nga Bashkimi Evropian dhe i bashkëfinancuar nga Qeveria Suedeze, dhe i zbatuar nga Save the Children Kosovë në bashkëpunim me Qendrën Evropiane për hulumtim dhe politika të mirëqenies sociale.23/04/20191MB
application/pdfSituational AnalysisThis report was conducted as part of the project “Support for better social services for the most vulnerable groups in Kosovo”, funded by the European Union and co-funded by the Swedish Government and implemented by Save the Children Kosovo in cooperation with the European Centre for Social Welfare Policy and Research.18/04/20191MB
All Save the Children publications are free

Pages