Resources

TypeNameDescriptionModifiedSize
application/pdfMonitoring and evaluation of social services in KosovoMonitoring and evaluation of social services in Kosovo; policy challenges19/03/2020269KB
application/pdfMonitorimi Dhe Vlerësimi i Shërbimeve Sociale në KosovëMonitorimi Dhe Vlerësimi i Shërbimeve Sociale Në Kosovë 19/03/2020364KB
application/pdfNadzor i Procena Socijalnih Usluga Na KosovuNadzor I Procena Socijalnih Usluga Na Kosovu 19/03/2020282KB
application/pdfSCS OOSC CWD Indicators Final Report Open EMIS for Inclusive Education. Final Report for Save the Children Sweden04/03/20206MB
application/pdfInfografika EU Socijalna UslugaInfografika27/02/2020129KB
application/pdfInfografika EU Socjalna UslugaInfografika27/02/2020129KB
application/pdfInfografika "Mbështetje për Shërbime më të mira Sociale''Infografika27/02/2020104KB
application/pdfEU Social Services InfographicInfographic of the results from "Support for better social services" project27/02/2020103KB
application/pdfFive Minutes of Inspiration’ - “Education, Social IntegratioFive Minutes of Inspiration’ - “Education, Social Integration and Development: Realizing the Rights of Children with Disabilities”24/02/2020618KB
application/pdfInstrument për vëzhgimin e zhvillimit dhe të të nxënitInstrumenti për vëzhgimin e zhvillimit dhe të të nxënit në fëmijërinë e hershme është zhvilluar nga Save the Children dhe është produkt i rishqyrtimit dhe ripërpilimit nga versioni origjinal i 'Protokollit të vëzhgimit të fëmijës në institucionet parashkollore'' i hartuar në vitin 2015. 07/02/2020439KB
All Save the Children publications are free

Pages