Resources

TypeNameDescriptionModifiedSize
application/pdfMACP Campaign HighlightsMACP Campaign Highlights02/05/2018618KB
application/pdfAQH Campaign HighlightsAQH Campaign Highlights 30/04/2018772KB
application/pdfPërmbledhje e zhvillimeve të Projektit MACPPërmbledhje e zhvillimeve në projektin “Shërbimet e Bazuara në Komunitet për Fëmijët me Aftësi të Kufizuara” / “Community Based Services for Children with Disabilities” (MACP), periudha Janar 2016 – Dhjetor 201719/03/20183MB
application/pdfSituation Analysis Report (Serbian)Situation Analysis Report in Serbian19/03/20181MB
application/pdfSituation Analysis Report (English)Sitution Analysis: "Legal and Fiscal Context as well as the Capacities of Social Service Providers in Kosovo" Report16/03/20181MB
application/pdfAnaliza e Situates - Raporti (Shqip)Raporti "Analizë e Situatës: Konteksti ligjor dhe fiskal si dhe kapacitetet e ofruesve të shërbimeve sociale në Kosovë"16/03/20181MB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.documentAnnex 1 Project Proposal Template Inclusive EducationAnnex 1 of the Project Proposal Template of the Inclusive Education Request for Proposal 14/03/201831KB
application/vnd.ms-excelAnnex 3 Vetting Information Inclusive Education Annex 3 is Vetting Information on the Inclusive Education Request for Proposal14/03/201869KB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheetAnnex 2 Budget Template Inclusive EducationAnnex 2 of the Request for Proposal on Inclusive Education14/03/201821KB
application/pdfBreastfeeding General information on the importance and how to of breastfeeding12/03/20184MB
All Save the Children publications are free

Pages