Resources

TypeNameDescriptionModifiedSize
application/pdfInstrumentet për vlerësimin pedagogjik për ekipin vlerësuesInstrumentet për vlerësimin pedagogjik për ekipin vlerësues. 14/01/2020919KB
application/pdfInstrumentet për vlerësimin pedagogjik për shkollën Instrumentet për vlerësimin pedagogjik të funksionimit të fëmijëve me nevoja të veçanta14/01/2020677KB
application/pdfNadzor i procena socijalnih usluga na KosovoIzazovi i politika preporuke26/12/2019282KB
application/pdfNadzor i Procena Socijalnih Usluga na KosovoIzazovi politika i preporuke26/12/2019282KB
application/pdfMonitorimi dhe Vleresimi i Sherbimeve Sociale ne KosoveSfidat e politikave dhe rekomandime26/12/2019364KB
application/pdfPolicy Brief: Monitoring and Evaluation of Social ServicesPolicy Brief26/12/2019283KB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheetSocial media InsightsEU Project26/12/201953KB
application/pdfICF-CY on promoting inclusive processes in the educational pICF-CY on promoting inclusive processes in the educational plans of the Republic of Kosovo11/12/2019780KB
application/pdfKNF-FR për promovimin e proceseve gjithëpërfshirëse në planeKNF-FR për promovimin e proceseve gjithëpërfshirëse në planet arsimore të Republikës së Kosovës11/12/2019561KB
application/pdfPako për fasilitator-Permiresimi i qasjes në KZhFH në KosovëPako udhëzuese për lehtësues04/12/20196MB
All Save the Children publications are free

Pages