Resources

TypeNameDescriptionModifiedSize
application/pdfReach of the project ''Support for Better Social Services'Infographic27/06/2019103KB
application/pdfDhëmbët: Rëndësia, mirëmbajtja dhe këshilla praktikeKjo broshurë është krijuar për prindër/kujdestar/edukator dhe ka për qëllim promovimin e higjienes së mirë dentare për një shëndet më të mirë për fëmijët.01/06/20194MB
application/pdfAnaliza SituacjeIzveštaj je sačinjen kao deo projekta „Podrške boljim socijalnim uslugama za najosetljivije grupe na Kosovu“, koji finansira Evropska unija a sufinansira Švedska agencija za međunarodni razvoj i realizuje Save the Children Kosovo u saradnji sa Evropskim centrom za istraživanje i politiku socijalne zaštite.23/04/20191MB
application/pdfAnaliza e SituatesKy raport është realizuar si pjesë e projektit “Mbështetje për shërbime më të mira sociale për grupet më të cenueshme në Kosovë”, i financuar nga Bashkimi Evropian dhe i bashkëfinancuar nga Qeveria Suedeze, dhe i zbatuar nga Save the Children Kosovë në bashkëpunim me Qendrën Evropiane për hulumtim dhe politika të mirëqenies sociale.23/04/20191MB
application/pdfSituational AnalysisThis report was conducted as part of the project “Support for better social services for the most vulnerable groups in Kosovo”, funded by the European Union and co-funded by the Swedish Government and implemented by Save the Children Kosovo in cooperation with the European Centre for Social Welfare Policy and Research.18/04/20191MB
application/pdfModeli i Shërbimeve të Bazuara në Komunitet Qëllimi i këtij aktiviteti është të theksojë praktikat më të mira të zbatuara në Qendrat HANDIKOS të Rehabilitimit të Bazuar në Bashkësi (QRBB), që funksionojnë në komunat Ferizaj dhe Gjakovë, të financuara nga donatori Margaret Cargill Philantropy (MACP) dhe implementuara në partneritet me Save the Children International në Kosovë.02/04/2019893KB
application/pdfHendeku, kurrikula dhe zbatueshmeria e sajKy raport u shkrua nga grupi monitorues i femijeve Respect Our Right (ROR) ne kuader te projektit "Qeverisja për të drejtave të fëmijës-Monitorimi i Konventes për të Drejtat e Fëmijës" projekt ky i mbeshtetur nga Save the Children. 18/03/201912MB
application/pdf Bodovna kartica Zajednice (CSC) Generički vodič za primenu CSC procesa za poboljšanje kvaliteta usluga pruženih deci18/03/20195MB
application/pdfKartela e Vlerësimit të Komunitetit (KVK) si Mjet për llogarUdhëzues i përgjithshëm për përdorim për procesin e KVK, me qëllim të përmirësimit të cilësisë së shërbimeve të ofruara për fëmijë18/03/20195MB
application/pdfThe Community Score Card (CSC) as a Child-centered Social ac A generic guide for implementing CSC process to improve quality of services delivered to children. 18/03/20195MB
All Save the Children publications are free

Pages