EMA students visit Save the Children in Kosovo

Wednesday 22 January 2020

Ishte kenaqesi qe sot ti mirëpresim diku rreth 20 studente në zyrën tonë në Prishtinë.

Këta studentë janë pjesë e programit EMA në Vjenë të Austrisë ku ata studiojnë Të Drejta të Njeriut dhe Demokratizim.

Ne ndamë me ata njohuritë dhe përvojën tonë në punën me të drejta të fëmijës duke u bazuar në punën tonë në këtë fushë në Kosovë dhe në regjion.

***
We were glad to host today a visit of circa 20 students at our office in Prishtina.

The students are enrolled in the EMA program in Vienna, Austria where they study Human Rights and Democratization .

During this meeting, we shared with them our knowledge and expertise in child rights based on our work in Kosovo and the region.

____