Document resources

Hendeku, kurrikula dhe zbatueshmeria e saj

Hendeku, kurrikula dhe zbatueshmeria e saj

Ky raport u shkrua nga grupi monitorues i femijeve Respect Our Right (ROR) ne kuader te projektit "Qeverisja për të drejtave të fëmijës-Monitorimi i Konventes për të Drejtat e Fëmijës" projekt ky i mbeshtetur nga Save the Children.

Download the file

Recent photographs

Save The Children - Gjidhënia-1

Health and Nutrition

Save The Children - Gjidhënia-1

View full-size image

Latest videos

Race for Survival-Save the Children in Kosovo/a

Race for Survival-Save the Children in Kosovo/a

As part of the Race for Survival Campaign, the children of Kosovo ask governmental authorities to bring about change and make an impact for issues that ...

Watch the video