Document resources

Hulumtimi global mbi ndikimin e pandemisë COVID-19 në Kosovë

Hulumtimi global mbi ndikimin e pandemisë COVID-19 në Kosovë

Pandemia e COVID-19 ka vënë në rrezik një gjeneratë të tërë të fëmijëve. Masat që janë zbatuar për të parandaluar përhapjen e virusit- përfshirë izolimin në shtëpi dhe mbylljen e shkollave anembanë botës- kanë çrregulluar jetët e fëmijëve, duke ndikuar në të drejtën e fëmijëve për mbijetesë, për të mësuar dhe për t'u mbrojtur. Save the Children, në nivelin global ka realizuar hulumtimin Ndikimi i COVID-19 në jetën e fëmijëve – të mbrojmë një gjeneratë dhe jam i lumtur të ju njoftoj se Kosova ka marrë pjesë në këtë proces dhe se tani kemi mundësi t’i ndajmë me ju rezultatet e raportuara nga fëmijët e Kosovës dhe prindërit apo kujdestarët e tyre.

Download the file

Recent photographs

Save The Children - Gjidhënia-1

Health and Nutrition

Save The Children - Gjidhënia-1

View full-size image