Document resources

OpenEMIS Kosovë - Raport mbi misionin e fushëveprimit

OpenEMIS Kosovë - Raport mbi misionin e fushëveprimit

Misioni i fushëveprimit, i cili përbëhet prej vlerësimit të nevojave dhe analizës së boshllëqeve, është realizuar me Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë (“Ministria”) dhe në bashkëpunim me “Save the Children Kosovë” dhe “Save the Children Suedi”, nga data 6 deri më 10 nëntor në Prishtinë, Republika e Kosovës.

Download the file

Recent photographs

Save The Children - Gjidhënia-1

Health and Nutrition

Save The Children - Gjidhënia-1

View full-size image

Latest videos

Po, Fëmijët Munden! / Yes, Children Can!

Po, Fëmijët Munden! / Yes, Children Can!

Video-animacion i realizuar dhe lansuar në kuadër të fushatës dy-javore "Po, Fëmijët Munden!" të Save the Children në Kosovë. ______ Video-animation ...

Watch the video