Document resources

Përmbledhje e zhvillimeve të Projektit MACP

Përmbledhje e zhvillimeve të Projektit MACP

Përmbledhje e zhvillimeve në projektin “Shërbimet e Bazuara në Komunitet për Fëmijët me Aftësi të Kufizuara” / “Community Based Services for Children with Disabilities” (MACP), periudha Janar 2016 – Dhjetor 2017

Download the file

Recent photographs

Save The Children - Gjidhënia-1

Health and Nutrition

Save The Children - Gjidhënia-1

View full-size image

Latest videos

Njih Aftësitë e Mia / Know Me for My Abilities

Njih Aftësitë e Mia / Know Me for My Abilities

Video-animacion i realizuar dhe lansuar në kuadër të fushatës dy-javore "Njih aftësitë e mia" të Save the Children në Kosovë. ______ Video-animation developed and launched as...

Watch the video