Document resources

Dhëmbët: Rëndësia, mirëmbajtja dhe këshilla praktike

Dhëmbët: Rëndësia, mirëmbajtja dhe këshilla praktike

Kjo broshurë është krijuar për prindër/kujdestar/edukator dhe ka për qëllim promovimin e higjienes së mirë dentare për një shëndet më të mirë për fëmijët.

Download the file

Recent photographs

Save The Children - Gjidhënia-1

Health and Nutrition

Save The Children - Gjidhënia-1

View full-size image