Document resources

JACANJE PRUŽANJA SOCIJALNIH USLUGA ZA NAJUGROŽENIJE GRUPE NA

JACANJE PRUŽANJA SOCIJALNIH USLUGA ZA NAJUGROŽENIJE GRUPE NA

Ljudima koji žive u najlošijim uslovima i okruženjima neophodna je hitna pažnja u ovo vreme krize od pandemije. Reaktivne, pristupne i kvalitetne socijalne usluge su bitne da bi se oslobodili pritiska od najveće globalne krize našeg vremena. Celokupni cilj projekta ’’Jacanje pružanja socijalnih usluga za najugroženije grupe na Kosovu, kao odgovor na Kovid-19 svrha projekta’’ je da poveća dostupnost socijalnih usluga visokog kvaliteta kroz finansiranje od finansirajućeg mehanizma treće strane za NVO koje su pružaoci socijalnih usluga na Kosovu za najugroženije grupe kao što su ljudi sa invaliditetom.

Download the file

Recent photographs

Save The Children - Gjidhënia-1

Health and Nutrition

Save The Children - Gjidhënia-1

View full-size image