Skip to main content

Research & Reports

Best Practice Models of Child Participation in Decision-making

2021 - Child Participation, Child Rights Governance

Save the Children in Kosovo commissioned an assessment on best practice models in child participation in decision-making for the “Regional CSO Strengthening 2017-2021” project. Data collection was done through desk research, and in-depth...

Save the Children në Kosovë organizoi Garën për Ese një aktivitet përmbyllës i fushatës globale “Mbro Arsimin Tonë’’, e cila kishte për qëllim t’u ofronte fëmijëve një mundësi për të ndarë përvojën e tyre me mësimin online, për të shprehur...

Save the Children në Kosovë organizoi Garën për Ese një aktivitet përmbyllës i fushatës globale “Mbro Arsimin Tonë’’, e cila kishte për qëllim t’u ofronte fëmijëve një mundësi për të ndarë përvojën e tyre me mësimin online, për të shprehur...

This report focuses on preparing six partner organizations to take action to promote and include the environment, with a particular emphasis on climate change, in their future activities.

This study is was developed in the framework of the project “Improving inclusive education and employment for children and youth with disabilities” implemented by Save the Children in Kosovo and financed by Save the Children Italy. This project...

The Guaranteeing Children’s Future: How to End Child Poverty and Social Exclusion in Europe illustrates the challenges faced by children and families living in poverty and social exclusion in 14 European countries and territories: 9 EU Member...

The purpose of this handbook is to raise teachers’ awareness of the Law on Child Protection of the Republic of Kosovo so that teachers of all levels of education can raise awareness and educate children to realize and protect their rights...

Instrumenti i Vezhgimit 0-3 vjeq

2020 - Basic Education

Instrumenti i vezhgimit për zhvillimin dhe të nxënit në fëmijërinë e hershme në moshën 0-3 vjeç.

EU Social Services Infographic

2020 - Child Protection

Infographic of the results from “Support for better social services” project.

Ky poster tregon rregullat për të qenë të sigurt në kopsht gjatë kohës së koronavirusit.