Skip to main content

Research & Reports

Ky udhëzues do të ndihmojë lehtësuesit në sesionet me prindër dhe në sesionet prindër-fëmijë për të zhvilluar dhe për të mbajtur sesione të suksesshme, me qëllim të rritjes së njohurive, vetëdijesimit dhe përmirësimit të praktikave dhe sjelljes që...

This report summarises the consultations with migrant children carried out in preparation for the Day of General Discussion (DGD) in five regions around the world over a period of 3 months, involving over 100 children. Children were consulted...

Dita Ime

2001 - Basic Education, Child Health ...

Planifiko diten e fëmijës gjatë qëndrimit në shtëpi gjatë kohës së vetizolimit si pasoje e COVID-19.

Next
Next